Para Rubén González (formado en fogóns como os do Parador de Baiona ou o Cenador de Salvador Gallego, en Madrid) e a súa man dereita, Sergio Orge, o reto de cada concurso é sorprender. Finalistas na Gala de 2015 e gañadores na de 2016, na terceira edición presentaron unha receita orixinal desde o mesmo título.

Jack O Lagostino, imos por partes gañou o premio Pontedetapas cunha elaboración que aproveita ao máximo as posibilidades do lagostino. Así, tras pelalo, a cabeza e os corais empréganse para crear unha emulsión, as patas frítense e deshidrátanse para presentalas como snack crocante con caviar cítrico, e coas carcasas faise un aceite no que se confeita a carne, previamente curada durante 24 horas en auga de mar. O resultado preséntase sobre un pan de gambas de alga espirulina cuberto dun aire cítrico con fíos de chile picante; as patas van aparte, sobre escuma. O resultado é fresco e sorprendente, como marcan as directrices da casa.

Para Rubén González (formado en fogones como los del Parador de Baiona o el Cenador de Salvador Gallego, en Madrid) e su mano derecha, Sergio Orge, el reto de cada concurso es sorprender. Finalistas en la Gala de 2015 y ganadores en la de 2016, en la tercera edición presentaron una receta original desde el propio título.

Jack El Langostino, vamos por partes ganó el premio Pontedetapas con una elaboración que aprovecha al máximo las posibilidades del langostino. Así, tras pelarlo, la cabeza y los corales se usan para crear una emulsión, las patas se fríen y se deshidratan para presentarlas como snack crujiente con caviar cítrico, y con las carcasas se hace un aceite en el que se confita la carne, previamente curada durante 24 horas en agua de mar. El resultado se presenta sobre un pan de gambas de alga espirulina cubierto de un aire cítrico con hilos de chile picante; las patas van aparte, sobre espuma. El resultado es fresco y sorprendente, como marcan las directrices de la casa.