Bases:
Conforme ás condicións especificadas nas bases do concurso, sortearánse seis premios de estancia e cea para dúas persoas e un premio especial que, a maiores, incluirá unha visita guiada á cidade máis votada. As ceas gourmet terán lugar no restaurante que elaborou a tapa gañadora da edición 2016 de cada unha das 7 cidades galegas. Os premios sortearánse entre os votantes de cada tapa (un premio por tapa) e gozaránse na cidade na que esta foi elaborada. O premio especial, que inclúe a visita guiada, sortearáse entre os participantes que escollesen a tapa que ao remate do concurso recolla máis votos. Os desprazamentos e gastos non están incluídos. Esta promoción é válida na Península, Canarias e Baleares. A organización resérvase o dereito a cambiar as condicións do concurso de producirse algún imprevisto alleo á súa vontade. Máis información e bases en www.detapasporgalicia.com. Participación válida ata 01/11/2017.

Bases:
Conforme a las condiciones especificadas en las bases del concurso, se sortearán seis premios de estancia y cena para dos personas y un premio especial que, a mayores, incluirá una visita guiada a la ciudad más votada. Las cenas gourmet tendrán lugar en el restaurante que elaboró la tapa ganadora de la edición 2016 de cada una de las 7 ciudades galelgas.  Los premios se sortearán entre los votantes de cada tapa (un premio por tapa) y se disfrutarán en la ciudad en la que ésta fuese elaborada. El premio especial, que incluye la visita guiada, se sorteará entre los participantes que hayan escogido la tapa con más votos. Los desplazamientos y gastos no están incluídos. Esta promoción es válida en la Península, Canarias y Baleares. La organización se reserva el derecho a cambiar las condiciones del concurso si se produjese algún imprevisto ajeno a su voluntad. Más información y bases en www.detapasporgalicia.com. Participación válida hasta 01/11/2017.

Consulta as bases completas AQUÍ. / Consulta las bases completas AQUÍ.